flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням зборів суддів Заводського районного суду м. Миколаєва

від 11.11.2016 року (протокол № 8)

(зі змінами та доповненнями станом на 03.04.2018 р.)

 

Засади використання автоматизованої системи

документообігу суду в Заводському районному суді  м. Миколаєва

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Заводському районному суді м. Миколаєва (надалі – Засади) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (надалі – КПК 1960 року), Кримінального процесуального кодексу України 2012 року (надалі – КПК), Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК), Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП), Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (в редакції Рішення Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 25, з наступними змінами і доповненнями) (надалі – Положення), Типового положення про збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 4 червня 2015 року № 45.

 

1.2. Засади розроблено з метою визначення повноважень та порядку розгляду зборами суддів Заводського районного суду м. Миколаєва (надалі – Суд) питань щодо функціонування автоматизованої системи документообігу Суду, особливостей автоматизованого розподілу судових справ між суддями, порядку формування колегій суддів для здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

 

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних»,  інших нормативно-правових актів та цих Засад.

При цьому, концептуальним є зазначення, що кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

 

1.4. В Суді використовується комп’ютерна програма «Д-3», розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

 

1.5. Збори суддів Суду мають лише ті повноваження, щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, які визначені Положенням (п.1.4.9.).

 

 

  1. Розподіл судових справ між суддями.

 

2.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату  суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

Реєстрація та розподіл справ, що розглядаються слідчим суддею відбувається негайно і без зволікань протягом не більше години з моменту надходження.

Розподіл судових справ між суддями здійснюється автоматизованою системою документообігу суду.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

 

2.2. Визначення судді-доповідача, який є і головуючим, для розгляду цивільної справи, адміністративної справи та справи про адміністративні правопорушення, кримінальної справи, матеріалів кримінального провадження, (надалі - справа), здійснюється за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (надалі – АСДС) під час реєстрації відповідних документів, а також в інших випадках визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ з дотримання вимог процесуального законодавства із загальної кількості суддів, які в день реєстрації перебувають на роботі та мають право розглядати справи відповідної категорії.

 

2.3. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, закінчення терміну повноважень судді, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

2.4. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в АСДС за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження, здійснюється визначення головуючого судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

 

2.5. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з Положенням, цими Засадами, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

2.5.1. З автоматизованого розподілу виключаються судді, які в передбачених законом випадках не можуть здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справи.

 

2.6. Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

 К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу;

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи;

КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

 

2.7.  Збори суддів відповідного суду мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.

 

2.8. Обрання головуючого судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

2.9. Склади постійно-діючих колегій суддів можуть бути визначені зборами суддів.

 

2.10. Головуючий суддя складу колегії для розгляду кримінального провадження щодо неповнолітніх визначається АСДС із числа суддів, стаж роботи яких суддею становить не менше десяти років.

 

2.11. Слідчі судді не звільняються від виконання обов’язків судді першої інстанції, навантаження слідчих суддів по розгляду цивільних, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення, розгляд кримінальних справ, які надходять з суду апеляційної інстанції за підсудністю, які надходять з інших судів за підсудністю, які надходять з органів прокуратури (крім Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1) у розмірі 100% (коефіцієнт навантаження 1).

 

2.12. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в суді визначається головуючий суддя із числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації (за її наявності).

Після визначення головуючого судді автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації (за її наявності).

Якщо збори суддів визначили склади постійно-діючих колегій, то автоматизована система визначає склад колегії з числа суддів основного складу.

У разі неможливості визначити необхідну кількість суддів з числа суддів основного складу, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа резервних суддів даної колегії.

У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів основного складу та резервних суддів, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації (за її наявності).

 

2.13. Під час автоматизованого  розподілу одночасно із визначенням головуючого судді, за допомогою АСДС, у випадках, визначених законом, по тим же принципам, правилам та порядку, згідно з налаштуваннями складу колегій суддів  визначається (формується) склад колегії суддів у складі трьох суддів.

 

2.14. У разі перерозподілу справи іншому головуючому судді, вона розглядається нововизначеним суддею у складі колегії суддів, до якої він належить за рішенням зборів, а у разі неможливості когось з них брати участі у розгляді справи (відсутність на роботі з будь-яких підстав, відвід, самовідвід, тощо), суддя (судді) визначається (визначаються) за автоматичним розподілом із резервних суддів, визначених для колегії до якої відноситься суддя-доповідач, а у разі неможливості прийняття участі і резервних суддів, із загального списку суддів.

 

2.15. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду, що автоматично створюється автоматизованою системою, роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду, який може бути роздрукований для службового використання в суді.

Доступ суддів до перегляду всіх звітів про автоматизований розподіл судової справи та протоколів автоматизованого розподілу судових справ, щодо визначення складу суду автоматизованою системою, не може бути обмежений.

 

2.16. У суді застосовуються:

автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

повторний автоматизований розподіл судових справ.

 

2.17. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів. 

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів. 

2.17.1. До початку розгляду або після початку розгляду, але без вчинення процесуальних дій, окрім відкладення такого,  у разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці (не менше 15 днів), інші передбачені законом випадки, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судової справи тощо), який не є головуючим суддею у справі, заміна судді (суддів) члена (членів) колегії здійснюється АСДС із числа суддів даної постійно-діючої колегії, а у разі неможливості із числа суддів інших визначених постійно-діючих колегій. Заміна відбувається за допомогою АСДС на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки головуючого судді у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи  у  порядку,  зазначеному  в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення.

2.17.2. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (суддів), який не є головуючим суддею у справі, заміна відведеного судді (суддів) здійснюється АСДС  в порядку, визначеному даними Засадами, на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

2.17.3. Після початку судового розгляду та вчинення будь-якої процесуальної дії, окрім відкладення розгляду, заміна відсутнього судді (суддів) у зв’язку з його (їх) тривалою непрацездатністю (більше 30 днів), який не є головуючим суддею у справі, здійснюється у виняткових випадках, коли це може бути наслідком порушення розумного строку розгляду справи, передбаченого відповідним процесуальним законом. Заміна судді (суддів) члена (членів) колегії здійснюється АСДС відповідно до п. 2.17.1. даних Засад.

 

2.18. Підставами для виключення судді з автоматизованого розподілу є:

а) наказ про надання відпустки;

б) наказ про відрядження;

в) перебування на лікарняному, що підтверджено табелем робочого часу. Про відкриття лікарняного до 10.00 год. дня, із якого починається лікарняний, у будь-який спосіб повідомляється керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов'язки ;

г) рішення загальних зборів суддів;

д) закінчення терміну повноважень судді;

е) відсторонення судді  від здійснення правосуддя;

є) звільнення судді з посади;

ж) участь у розгляді справи, рішення у якій було скасовано.

 

2.19. Справи не розподіляються щодо конкретного судді:

а) за два місяці до закінчення повноважень судді;

б) за чотирнадцять днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

в) за три робочі дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

г) у період відпустки судді (крім випадків, передбачених рішеннями зборів суддів);

ґ) за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

д) під час тимчасової непрацездатності судді;

е) на час дії рішення загальних зборів суддів щодо виключення судді з автоматизованого розподілу;

є) за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

ж) у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

з) у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

и) в інших передбачених законом випадках, у яких суддя відсутній з поважних причин та не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ;

і) у разі перебування судді у нарадчій кімнаті тривалістю більше трьох робочих днів.

 

2.20. У випадку настання обставин, які унеможливлюють участь судді (слідчого судді) у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), суддя може бути тимчасово виключеним з автоматизованого розподілу справ до 3 днів.

 

2.21. У разі перебування судді у нарадчій кімнаті тривалістю більше трьох робочих днів, за службовою запискою секретаря судового засідання, суддя виключається з автоматизованого розподілу справ на час перебування у нарадчій кімнаті.

Після виходу з нарадчої кімнати, суддя через секретаря, помічника судді або самостійно негайно повідомляє про таку обставину керівника апарату для внесення відповідних відомостей до автоматизованої системи.

 

2.22. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється АСДС у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

 

2.23. Після автоматизованого розподілу судових справ АСДС відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному АСДС головуючому судді.

У разі розподілу в неробочий час судової справи, яка підлягає розгляду слідчим суддею, питання про передачу справи вирішується відповідальною особою з слідчим суддею, визначеним АСДС.

 

2.24. Автоматизований розподіл клопотань органів досудового слідства в будні дні здійснюється між слідчими суддями. У вихідні та святкові дні автоматизований розподіл клопотань органів досудового слідства  здійснюється між слідчими суддями відповідно до наказу голови суду про встановлення чергування на поточний рік.

Автоматизований розподіл заяв про відвід слідчого судді у вихідні та святкові дні здійснюється між слідчими суддями та суддями, які здійснюють чергування, у будні дні - між усіма суддями.

 

2.25. У випадку неможливості розгляду слідчим суддею клопотань органів досудового слідства, скарг на дії або бездіяльність слідчого або прокурора у встановлений законом термін з поважних причини (розгляд іншої справи тощо), таке клопотання передається іншому слідчому судді.

 

2.26. Знеструмлення електромережі Суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування автоматизованої системи чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у цьому пункті обставин.

 

2.27. У разі настання обставин, зазначених у пункті 2.26, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи, щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на  обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в наступному порядку:

2.27.1. Заяви, подання, клопотання, справи, інша кореспонденція, які надходять до Суду, реєструються у відповідному журналі, після чого невідкладно передаються голові суду  (виконуючому обов’язки голови Суду) чи за його дорученням заступнику голови Суду.

2.27.2. Визначення головуючого судді та формування колегій суддів для розгляду конкретного судового провадження здійснюється головою Суду  (виконуючим обов’язки голови Суду) чи за його дорученням заступником голови Суду, з урахуванням норм Положення та цих Засад, із числа суддів, в порядку черговості в алфавітному порядку.

2.27.3. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 2.26, до автоматизованої системи вноситься передбачена цими засадами та Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до Суду, а також інформація про її розподіл.

 

 

  1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

3.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

 

3.2. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді здійснюється у разі:

1) судові справи, що надійшли для вирішення питання про виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення,повернення судового збору;

2) судові справи про перегляд заочного рішення (крім випадків, коли у головуючого закінчились повноваження).

(п.п. 2 в редакції згідно рішення зборів суддів № 8 від 03.04.2018 р., протокол № 03.04.2018 р.)

 

3) судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

(п.п. 3 зі змінами згідно рішення зборів суддів № 6 від 16.11.2017р., протокол № 7 від 16.11.2017 р.)

4) клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

5) матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

6) судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

7) зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

8) заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

          9) заяви про відновлення втраченого судового провадження;

         10) заяви про забезпечення позову, доказів;

         11) клопотання, заяви, подання у порядку виконання судового рішення та рішення іншого органу (посадова особа), що виникають з кримінального провадження та розглядаються в порядку цивільного судочинства;

         12) цивільні справи, справи про адміністративні правопорушення, що надійшли до суду після дооформлення, кримінальні справи у випадку їх повторного надходження до суду після повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору відповідно до ст. 314 КПК;

        13) справи, повернуті з суду апеляційної інстанції для продовження розгляду;

        14) судові справи, за якими надійшло декілька заяв (клопотань), пов'язаних із виконанням судових рішень, якщо ці заяви надійшли до суду в один день, та у випадку відсутності головуючого перша з заяв розподіляється автоматично, решта заяв - судді, визначеному автоматично для розгляду першої заяви (клопотання);

        15) судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення (крім випадків, коли у головуючого закінчились повноваження);

16) судові справи, що надійшли для вирішення питання про роз'яснення судового рішення (крім випадків, коли у головуючого закінчились повноваження).

17) судові справи, за якими надійшли заяви про скасування судового наказу;

18) судові справи, за якими надійшли заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у цивільній або адміністративній справі.

(п.п. 17, 18 доповнено рішенням зборів суддів № 8 від 03.04.2018 р., протокол № 03.04.2018 р.)

 

3.3. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженні передаються раніше визначеному слідчому судді.

 

3.4. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених пунктом 3.2. (крім п.п. 7), такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу, якщо відсутність головуючого судді  призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

 

3.5. Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу Суду, що створюється в АСДС  уповноваженою особою апарату Суду.

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

 

  1. Повторний автоматизований розподіл справ між суддями

 

        4.1. Судові справи підлягають повторному автоматизованому розподілу:

а) у разі задоволення відводу (самовідводу) головуючого судді або всього складу суду;

б) в порядку визначеному пунктом 3.4. цих Засад, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, на момент повернення її з суду вищої інстанцій не працює в даному суді або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, передбачених цими Засадами;

в) в порядку визначеному пунктом 3.4. цих Засад, у разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді.  

 

4.2. Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), що додається до матеріалів справи.

У виняткових випадках за заявою особи - учасника процесу судова справа, розгляд якої по суті не розпочато, може бути повторно автоматизовано розподілена на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату або особи, яка виконує його обов'язки, у випадку відсутності головуючого судді, що може призвести до порушення строків розгляду справи, передбачених законом.

 

4.3. Повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули.

 

4.4. За  вмотивованим  розпорядженням  керівника  апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи),  на підставі подання відповідальної особи за автоматизований розподіл справ, здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

 

4.5. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) у випадках передбачених Положенням, цими Засадами, здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів) та розпорядження керівника апарату чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи).

 

4.6. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями суду, що автоматично створюється АСДС, який підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

4.7. Результатом автоматичної зміни складу колегії суддів є протокол автоматичної зміни складу колегії суддів, що автоматично створюється АСДС, який роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

4.8. У разі визначення АСДС неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.27 пункту 2.3 Положення АСДС автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями суду, який підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

4.9. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до цих засад, вимог Положення та інших нормативних актів

 

 

  1.  Особливості розподілу заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (ЗНО)

 

5.1. Під час автоматизованого розподілу заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами визначається головуючий суддя із загальної кількості суддів, які в день розподілу перебувають на роботі. З розподілу виключаються судді, які брали участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, а також судді, які в передбачених законом випадках, не можуть здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

5.2. Заяви про перегляд одного й того ж судового рішення від різних учасників судового процесу передаються головуючому судді.

 

(п.5 виключено рішенням зборів суддів № 8 від 03.04.2018 р., протокол № 03.04.2018 р.)

 

  1. Особливості розподілу  справи після скасування рішення Суду судом вищої інстанції

 

               6.1. У разі надходження до Суду справи з ухвалою суду вищої інстанції про скасування судового рішення і призначення нового розгляду у суді першої інстанції, її реєструють та не пізніше наступного робочого дня передають головуючому судді.

 

6.2. Під час автоматизованого розподілу виключаються судді, які ухвалили рішення, скасоване судом вищої інстанції, а також судді, які в передбачених законом випадках, не можуть здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

  1. Розпорядження керівника апарату  суду

 

         7.1. Розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи) видається на підставі:

- службової записки головуючого судді у випадках, визначених п. 2.17.1., 2.17.2., 2.17.3 цих Засад;

- у випадках, передбачених п. 2.25, 3.4, 4.1., 4.2, 4.5 даних Засад;

- подання відповідальної особи за автоматизований розподіл справ у випадках, визначених п. 4.4. цих Засад.

 

7.2. Керівник апарату суду чи особа, яка виконує його обов’язки (або уповноважена ним особа) видає розпорядження в день подачі службової записки або подання.

                                          

 

  1. 8. Прикінцеві та перехідні положення

 

8.1. Засади набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів Суду.

 

8.2. У разі внесення змін до Засад, збори суддів Суду новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад.

 

8.3. Засади та зміни до них вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня, що настає після прийняття рішення зборами суддів Суду про їх затвердження.

 

8.4. З дня набрання чинності цих Засад, втрачають Засади, затверджені рішенням зборів суддів Суду від 02 жовтня 2015 року №11.