flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану здійснення судочинства

Заводським районним судом м. Миколаєва

за 2016 рік.

 

  1. I. Обсяг роботи суддів, надходження справ та навантаження на суддів.

Навантаження з розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ та матеріалів в Заводському районному суді м. Миколаєва є рівномірним.

Всього у Заводському районному суді м. Миколаєва згідно штатного розпису працює 15 суддів, однак у 2016 році четверо суддів перебувало без повноважень. В Заводському районному суді м. Миколаєва працює 2 слідчих судді.

В середньому, кожним суддею у звітній період було розглянуто 24 кримінальних провадження, 300 цивільних справ, 17 адміністративних та 159 справ про адміністративні правопорушення. Невелика різниця в кількості між суддями за цим показником є похідною від об’єктивних причин розгляду справи, саме – складності справи, явки сторін, зайнятості судді в іншому процесі.

Усього у звітній період розглянуто 262 кримінальних провадження, 7 кримінальних справ, 3301 цивільна справа, 185 адміністративних справ та 1750 справ про адміністративні правопорушення.

 

  1. II. Розгляд судами кримінальних справ та кримінальних проваджень.

 

Усього у звітний період надійшло 273 кримінальних провадження відносно 517 осіб. Провадження закінчено по 262 кримінальним провадженням.

Із постановленням вироку розглянуто:

Щодо неповнолітніх було розглянуто з постановленням вироку - 12 кримінальних проваджень.

У звітний період не надходило кримінальних проваджень за злочини, вчиненими в складі організованих груп та злочинних організацій.

У звітній період зупинено провадження у зв’язку з розшуком підсудних по 26 кримінальним справам та 33 кримінальних провадженнях.

Звільнено з під-варти за результатами розгляду 4 особи, усі  у зв'язку  зі звільненням засуджених  від відбування покарання  з випробуванням (ст. 75 КК України).

        Виправдувальних вироки у звітній період 4.

 

III. Види кримінальних покарань (за вироками, що набрали законної сили)
        Усього засуджено 24 особи, з них: 2 по справам; 241 по провадженням.

Призначення судом додаткових покарань:

У зазначений період звільнено від покарання, у тому числі з випробуванням по справам - 1 особа, по провадженням - 115 осіб.

  1. IV. Оперативність розгляду судами справ

 

Кримінальні справи

Порушень вимог ст. 241, 256 КПК України у звітній період не було.

Залишок кримінальних справ, нерозглянутих на кінець звітного періоду – 29 кримінальних справ; 167 кримінальних проваджень.

У звітний період було відкладено розгляд 12 кримінальних справ та 913 проваджень, з наступних причин:

У звітній період суддями Заводського районного суду м. Миколаєва були вжиті наступні процесуальні заходи:

 

  1. V. Розгляд судами справ про адміністративні правопорушення

Усього у звітний період надійшло 2198 справ. Із прийняттям постанови закінчено провадження по 1750 справах.

Категорії розглянутих судами справ про адміністративні правопорушення:

        Загальна кількість осіб, притягнутих судом до адміністративної

відповідальності складає 1750 осіб.

Закрито справ стосовно 401 особи, у тому числі:

 

Види застосованих адміністративних стягнень:

  1. VI. Цивільне судочинство

    

Усього на розгляді у Заводському районному суді знаходилось 2426 позовних заяв, з яких 2039 були прийняті до свого провадження, а у 14 - позивачам відмовлено у відкритті провадження у справі; 285 позовних заяв повернуто у зв’язку з тим, що не були виправленні недоліки при подачі позовних заяв або несплатою судового збору.

    На кінець звітного періоду не було прийнято рішення щодо 2170 позовних заяв.

    Структура цивільних справ, що надійшли у звітному періоді, за категоріями має такий вигляд:

     Всього знаходилось на розгляді 2742 справи позовного провадження, розглянуто із ухваленням рішення 1830 справ; у 38 справах провадження закрито; залишено без розгляду 213 позовів; передано за підсудністю 39 справ; 622 справи залишилось нерозглянутими.

 

     VIІ. Адміністративне судочинство.

 

У провадженні Заводського районного суду впродовж 2016 року знаходилася 187 адміністративних справ. Закінчено провадження у 152 справах, із них із прийняттям постанови – 132 справи. Позовні вимоги задоволено у 79 справах. Залишилося нерозглянутими на кінець звітного періоду – 35 справ.

 

VІІІ. Звернення судових рішень до виконання

Згідно європейських засад судочинства правосуддя вважається здійсненим лише тоді, коли рішення суду практично виконане. Тому для досягнення цілей правосуддя важливо, щоб всі рішення суду виконувалися належним чином.

В Заводському районному суді м. Миколаєва випадків незвернення до виконання судових рішень не встановлено. Всі судові рішення своєчасно звертаються до виконання.

Відомостей про сплату штрафу немає по 923 справах про адміністративне правопорушення.

Головною причиною несвоєчасного звернення до виконання судових рішень може бути несвоєчасна здача секретарем судового засідання справи після її розгляду, але в Заводському районному суді м. Миколаєва такі випадки відсутні.

Судді Заводського районного суду м. Миколаєва належним чином здійснюють контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень.

Питання про речові докази вирішується судом у відповідності до ст. 330 КПК України у вироках. Випадків не прийняття судами рішень стосовно речових доказів не встановлено.

 

ІХ. Висновки

 

 Робота суду базується на виконанні вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 24538-VІ від 07.07.2010 року, та виконанні положень Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 р. № 173.

Заводський районний суд м. Миколаєва у повному обсязі забезпечує захист конституційних прав і свобод людини, прав та інтересів юридичних осіб та держави.

Порівняно з статистичними даними попередніх років, зокрема, 2013 р., 2014 р., 2015 р. можна зробити висновок, що кількість справ, що надходять до суду, зменшується.

 

Х. Пропозиції щодо поліпшення стану здійснення судочинства

Для забезпечення належної організації роботи судів та поліпшення стану здійснення правосуддя необхідно вирішити основні проблеми:

по-перше, невідповідність кількості наявних штатних одиниць суддів реальному навантаженню.

по-друге, недостатність фінансування, що тягне за собою, нестачу канцелярського приладдя, друкарського паперу, комп’ютерів, принтерів, що є життєво необхідно для безперебійної роботи апарату суду.

по-третє, оплата праці працівників апарату суду (секретарів судового засідання, секретарів суду, помічників суду та інших) не є достатньою для наявного навантаження.

Крім того, гостро постає питання нестачі залів судових засідань: на 15 суддів лише 4 зали, що унеможливлює дотримання чинного законодавства щодо проведення судових засідань виключно у спеціально обладнаних приміщеннях - залах судових засідань.

Також повідомляємо, що у зв’язку з великою кількістю підсудних та маленькою площею приміщень (кімнат) для тримання підсудних (засуджених) стає гостре питання у необхідності добудови приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених).

Слід врахувати також моральну та фізичну застарілість приміщення суду для виконання завдань по здійсненню правосуддя.

 

Щодо аналізу причин скасування судових рішень та вжиття заходів щодо недопущення у подальшій роботі подібних порушень, то в результаті дослідження рішень суду апеляційної інстанції, які скасовують чи змінюють рішення суду першої інстанції, встановлено, що судді Заводського районного суду м. Миколаєва в основному правильно розуміють об'єктивну сторону складу злочину та ознаки злочину, що впливають на його кваліфікацію, і правильно застосовують норми матеріального та процесуального права. Здебільшого, вироки, ухвалені Заводським районним судом м. Миколаєва, обґрунтовані, постановлені на всебічно досліджених і правильно оцінених судом доказах, зібраних з додержанням вимог кримінально-процесуального закону, належним чином перевірених показань свідків, потерпілих, засуджених.

Разом з тим при застосуванні норм кримінального закону трапляються випадки наявності суперечностей у вироку, що впливає на постановлення обґрунтованого рішення суду, не завжди повною мірою враховуються обтяжуючі та пом'якшуючі обставини при призначенні покарання. Крім того, в деяких випадках судом апеляційної інстанції встановлено, що судом першої інстанції не здійснено фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів, що є підставою для скасування вироку та направлення справи на новий розгляд.

Для запобігання виникнення подібних ситуацій з секретарями судового засідання Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено навчання, а технічне обладнання для фіксування судового провадження було приведено у відповідний стан.

З метою недопущення порушень матеріального та процесуального права на зборах суддів Заводського районного суду м. Миколаєва обговорюються та аналізуються рішення судів вищої інстанції, які змінюють чи скасовують рішення Заводського районного суду м. Миколаєва.

 

Щодо аналізу порушення процесуальних строків при розгляді справ та порушення строків утримання осіб під вартою при розгляді кримінальних справ та проваджень, то, здебільшого, розгляд кримінальних справ та проваджень порушується у випадках призначення експертиз, проведення яких досить тривале за часом.

Крім того, згідно актів технічного обстеження залів судових засідань Заводського районного суду м. Миколаєва, боксів для утримання підсудних та спеціальних кімнат для розміщення особового складу конвою в Заводському районному суді м. Миколаєва доставка та утримання підсудних у кількості більше, ніж 4 особи категорично забороняється, що унеможливлює розгляд кримінальних справ з більшою кількістю підсудних у розумні строки.

Крім того, у будівлі суду наявні лише 4 зали судових засідань на 15 суддів, що призводить до порушення чинного законодавства про проведення судових засідань в залах судових засідань. Так, згідно ч. 8 ст. 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки, передбачені законом. Згідно ст. 158 Цивільного процесуального кодексу України та ст. 318 Кримінального процесуального кодексу України судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі судових засідань.

Загалом, суддями Заводського районного суду м. Миколаєва здійснюються всі можливі заходи щодо недопущення порушення строків при розгляді кримінальних справ та проваджень.

 

Щодо аналізу застосування практики Європейського суду з прав людини та дотримання судовими інстанціями Конвенції про захист прав людини, то забезпечення прав людини є напрямом державної політики, що реалізується через національні механізми захисту прав людини. Після використання всіх національних засобів правового захисту, відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право звертатись за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини 1950 р., ратифікована  Законом України від 17 липня 1997 року №475/97-ВР, займає важливе місце серед міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Судді Заводського районного суду м. Миколаєва при відправленні правосуддя орієнтуються на практику Європейського суду з прав людини, посилаючись на неї у своїх рішеннях. Практику мають вивчати та активно використовувати суди всіх рівнів та юрисдикцій, що сприятиме утвердженню норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді кримінальних справ та проваджень.